Poznaj swoje
prawa i
obowiązki.

Administratorem danych osobowych zbieranych osobiście bądź za pośrednictwem strony
internetowej miret.pl jest Miret Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 81,
02-001 Warszawa, KRS 0000632602, NIP 7010605530, REGON 365201448, adres poczty
elektronicznej (e-mail): , zwany dalej „Administratorem”.


Dane osobowe zbierane przez Administratora osobiście bądź za pośrednictwem strony
internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej
RODO.